Afspraken:

Maak één afspraak voor één persoon. Voor meerdere personen maak je meer afspraken.
Zo zorg je ervoor dat anderen na jou niet onnodig dienen te wachten.
Verwittig tijdig indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen.
Als huisarts staan we ook in voor dringende gevallen en/of sommige raadplegingen kunnen wat meer tijd vragen. Het is dus niet onmogelijk dat er toch wat vertraging kan optreden en je wat langer moet wachten dan gepland.

Uitgebreid onderzoek  zoals  preoperatief onderzoek of onderzoek voor een levensverzekeringsmaatschappij, dit  vraagt meer tijd en wordt beter telefonisch afgesproken 016.56 86 86

Je bent ziek en vandaag lijkt alles volgeboekt in de online agenda   tel. 016 56 86 86.  we zorgen wel voor een oplossing !

Huisbezoeken

kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden: tel. 016. 56 86 86.
Huisbezoeken zijn voorbehouden aan mensen die te ziek zijn of door omstandigheden niet naar het spreekuur kunnen komen.
Indien mogelijk, gelieve de huisbezoeken aan te vragen voor 11:00 uur.
Voor huisbezoeken kan geen tijdstip afgesproken worden.

Voorschriften, attesten

In principe worden er geen voorschriften of attesten afgeleverd op telefonische aanvraag. Dit vraagt tijd en inzage in het dossier en zorgt voor extra oponthoud tijdens de raadplegingen, iets wat we zoveel mogelijk willen vermijden.

Inlichtingen, Resultaten  labo RX ed.

Voor een korte inlichting kan je ons bellen op het nummer 016. 56 86 86.  Mogen we u attent maken op volgende: telefoons tijdens de raapleging zijn storend voor patient en arts, daarom vragen we u het gesprek zo kort mogelijk te houden.

Voor uitgebreid advies maak je beter een afspraak of kom je naar de vrije raadpleging.

Voor resultaten van je bloedonderzoek, RX of verslag specialist spreek je best af met de dokter die je bloed heeft geprikt of het betreffende onderzoek heeft aangevraagd.