Griepvaccinatie 2020-2021

De risicogroepen die in het advies worden geïdentificeerd, zijn de volgende.

Categorie A

– Groep 1: personen met een risico op complicaties

– alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap

– alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)

– alle personen vanaf 65 jaar

– personen die in een instelling verblijven

– kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

– Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector

– Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

– de risicopersonen uit groep 1

– kinderen jonger dan 6 maanden

 Categorie B

– personen tussen 50 en 65 jaar

 

Wachtdienst Huisartsen
Indien we na de dagtaak of tijdens het weekend niet (meer) bereikbaar zijn

Woon je in Aarschot, Langdorp of  Gijmel  tel. 0900 70 292
Woon je in een andere gemeente: ga naar www.mediwacht.be

Indien levensbedreigend aarzel niet het noodnummer 112 te bellen

Wachtdienst Apotheek
tel. 0903 99 000  of ga naar  www.apotheek.be

Wachtdienst Tandarts
tel. 0903 39 969 zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9 uur en 18 uur
of ga  naar  www.tandarts.be